Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 18 de novembre de 2015

Nou instrument en AP: Mapa de 1hora de registre (MPA1)La hipertensió arterial (HTA) és, juntament amb el tabaquisme i la hipercolesterolemia, un dels tres factors de risc cardiovascular més freqüents a Espanya: la seva prevalença en adults en mayores de 18 anys és d'aproximadament un 38 % dels homes i un 28 % de les dones, proporció que va en augment en relació amb l'envelliment de la població.


Els resultats de la MAPA permeten classificar als pacients en diferents subgrups: normotensió o PANA (Pressió Arterial Normal Alta), HBB (Fènomen de bata blanca o Hipertensió arterial), hipertensió emmascarada i hipertensió refractària (HAR). 

Entre els pacients hipertensos de grau 1, la prevalença d'HBB oscil·la entorn del 15 , i l'efecte de bata blanca és una de les principals indicacions de la MAPA. 

Malgrat els avantatges de la MAPA, la seva implementació sistemàtica en el primer nivell assistencial queda restringida a nomes un pacient per dia, a més de l'elevat cost dels dispositius validats.

La sensibilitat i l'especificitat del nou mètode per al diagnòstic d'hipertensió de bata blanca van ser del 85,2 % (interval de confiança del 95 %, 67,5-94,1) i el 92 % (interval de confiança del 95 %, 83,6-96,3).

CONCLUSIONS

 
1.- La MPA1 obté elevades sensibilitat i especificitat per al diagnòstic d'HBB i d'HR. 


2.- Aquest nou mètode s'ha demostrat tan útil com la MAPA de 24 h en el diagnòstic i el seguiment de diferents subpoblacions d'HTA. 

3.- És previsible que la seva aplicabilitat en la pràctica clínica real pugui convertir-ho en un mètode diagnòstic de referència en qualsevol nivell assistencial.