Coneixem l’associació entre increment de mort i aquest tipus de medicació.
Per tant, … Estaríem parlant de mala praxi?
A la revista JAMA Psyquiatry ens presenten un article en que es confirma l’increment de risc de mort en ancians amb demència que prenen antipsicòtics; a més de la relació directament proporcional amb les dosis creixents en cas dels antipsicòtics atípics. Destaquen l’haloperidol i la risperidona com aquells fàrmacs que més l’incrementen, observant-se un increment de 3,8% en el risc de mort, NNH (number needed to harm)de 26 pacients i del 3,7%. NNH de 27 pacients, respectivament.
Olanzapina i la quetiapina els seguirien amb un increment del risc de 2,5%, en el cas de l’olanzapina i del 2,0% en el de la quetiapina. Els NNH serien de 40 i de 50 pacients.
Estem davant d’un estudi retrospectiu de casos i controls, sent els ” casos ” pacients als quals se’ls havia prescrit antipsicòtics com l’haloperidol, la risperidona, la quetiapina, l´olanzapina o ac. valpròic o derivats. D’altra banda es comparen pacients que rebien tractament antipsicòtic vs pacients amb tractament antidepressiu. Finalment es valoren els increments de dosi.
Es van incloure més de 90.000 pacients diagnosticats de demència de més de 65 anys d’edat. Es va mesurar el risc de mort en termes absoluts i el NNH.
Arribats a aquest punt em plantejo:
Estarem fent un ús excessiu d’aquests fàrmacs ?, Tenim en compte indicacions, efectes secundaris i interaccions? Fem un correcta anàlisi de la situació que pugui estar generant la conducta disruptiva? Què hi ha de les pautes de maneig no farmacològic entre cuidador i pacient? …
Us recomano llegir l’article … reflexionem.
JAMA Psychiatry May 2015 Volume 72, Number 5
Antipsychotics, Other Psychotropics, and the Risk of Death in Patients With Dementia Number Needed to Harm
Donovan T. Maust, MD, MS; Hyungjin Myra Kim, ScD; Lisa S. Seyfried, MD, MS; Claire Chiang, PhD; Janet Kavanagh, MS; Lon S. Schneider,MD, MS; Helen C. Kales, MD

Font: Bea Martinez

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.