Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 2 de desembre de 2015

Accident de treball in itinere quan tornava al seu domicili abans que conclogués la jornada laboral per atendre una urgència familiar (al seu pare afectat d'alzheimer)

Sentència molt interessant!
TSJ. Accident de treball in itinere. Treballadora que sofreix un accident de trànsit quan tornava al seu domicili abans que conclogués la jornada laboral per atendre una urgència familiar (al seu pare afectat d'alzheimer).
Aquesta circumstància no altera la qualificació d'accident de treball, ja que a la vista dels fets declarats provats, això va obeir a un permís que a la treballadora li va reconèixer l'ocupadora i que es troba legalment justificat en l'article 34.8 de l'ET. 
Encara que l'article 115 de la LGSS, en definir l'accident de treball i els diferents supòsits assimilats, no contempla la incidència de la conciliació a diferència del que ocorre, per exemple, en el dret alemany i en el dret francès, on expressament s'estableix la irrelevància, a l'efecte de la definició d'accident de treball, dels desviaments del trajecte dirigits al compliment d'obligacions familiars - per exemple, portar o recollir a fills o familiars a institucions de custòdia-, aquesta llacuna es pot omplir sense dificultat amb la integració i observació del principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'aplicació i interpretació de les normes jurídiques al fet que es refereix l'article 4 de la Llei Orgànica 3/2007.