Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 14 de desembre de 2015

Noves guies clíniques per al tractament de la síndrome coronària aguda sense elevació persistent del segment ST i per al tractament de les malalties del pericardi

La Societat Europea de Cardiologia ha publicat les seves noves guies clíniques per al tractament de la síndrome coronària aguda sense elevació persistent del segment ST i per al tractament de les malalties del pericardi. La Societat Espanyola de Cardiologia publica en la seva revista aquestes guies clíniques, en anglès i traduïdes al castellà, així com un comentari sobre les mateixes d'un grup d'expert.
RESUM en Castellà:
     
Síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST
  • Comentarios a la guía ESC 2015 sobre el tratamiento de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación persistente del segmento ST. [Texto completo] [PDF]
  • Guía ESC 2015 sobre el tratamiento de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación persistente del segmento ST. [Resumen] [PDF]
  • 2015 ESC Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting Without Persistent ST-segment Elevation. [PDF]

Enfermedades del pericardio

  • Comentarios a la guía ESC 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. Un informe del Grupo de Trabajo del Comité de Guías de la Sociedad Española de Cardiología. [Texto completo] [PDF]
  • Guía ESC 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. [Resumen] [PDF]
  • 2015 ESC Guidelines for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases. [Abstract] [PDF]