Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 1 de desembre de 2015

Preguntes més freqüents sobre la nova normativa de la Incapacitat Temporal

Les preguntes i respostes que es mostren a continuació són reals. S'han recollit els dubtes i preguntes més freqüents fetes pels metges de l'atenció primària de salut a l'ICAM i la resposta que s'hi ha donat. Aquest recull és obert i augmentarà amb les qüestions i dubtes que es vagin recollint.

1. Periodicitat dels comunicats de confirmació (CC). Si un procés que es preveu que serà curt, de menys d'un mes –amb la qual cosa els CC són cada 14 dies– s'allarga, vol dir que la periodicitat dels CC també, és a dir, s'han de fer cada 28 dies o es manté cada 14 dies?

Si s'allarga cal canviar la durada estimada i així es canvia la periodicitat dels comunicats i passa a ser la que correspon, segons el tipus de procés.

Els informes s'han de fer el dia del comunicat que correspongui aproximadament a la visita mensual, no s'han de fer en cap document a banda. Es fan en el curs clínic i un apunt en el lloc de les limitacions funcionals del comunicat de confirmació (no s'ha aconseguit que el que s'escriu en el curs clínic passi al comunicat), haureu de fer un "copia i enganxa".

2. Per fer els informes a petició de l'ICAM tenim de marge 4 dies. Són 4 dies naturals o laborals?
Depèn del motiu:
  • Si és una proposta d'alta i no creieu que se li hagi de donar l'alta, els heu de fer abans de 4 dies. A l'ICAM els podem veure en el curs clínic i, si no coincideix amb el que diu la mútua, l'ICAM pot citar les persones per valorar-les. 
  • Si té visita programada per fer-li el seguiment de la baixa, cal que els feu arribar abans de la visita. 
3. Recaiguda. En un episodi de diarrea autolimitada, si apareix de nou la persona al cap d'un mes, es considera recaiguda? (per temps inferior a 180 dies)

Una diarrea d'origen víric o bacterià o una transgressió alimentària, si ha passat més d'un mes des de l'alta, no s'ha de considerar recaiguda, però cal vigilar si té moltes baixes per diarrea, potser separades 2-3 setmanes, i no se l'estudia.
Si hi ha una malaltia de base, com pot ser la malaltia de Crohn, sí que es pot considerar recaiguda. El temps des de l'alta sí que ha de ser inferior a 180 dies, si són 181 dies ja no pot ser recaiguda.

4. El temps de lliurament dels CC i de baixa són dies laborals o naturals?

Els 3 dies com a màxim que té el treballador o treballadora per lliurar a l'empresa la baixa i els comunicats de confirmació són naturals.

5. Davant la necessitat d'una incapacitat temporal, el PIRMI (un "sou" per acudir a cursos) es considera pensió retributiva? I els cursos de l'INEM (sense cobrar atur)?

Els cursos de l'INEM, el PIRMI, l'ajuda familiar, la prestació per a més grans de 52 anys, etc., no cotitzen per incapacitat temporal i les persones no tenen dret a la baixa laboral.

6. Quin temps té el pacient per fer una reclamació de l'alta de la mútua? Són 10 dies laborables incloent el dissabte?
Sí. Ha de presentar la reclamació a l'INSS.

7. Quina ha de ser la periodicitat dels comunicats de confirmació de les malalties que al principi es preveien curtes i que s'allarguen? Per exemple: una pneumònia es preveu que serà cada 14 dies (per durada menor de 31 dies), però s'allarga. A partir del 31è dia es donen els comunicats cada 28 dies com a màxim o se segueixen donant cada 14 dies?

Si es canvia el temps estimat de la baixa, la periodicitat dels comunicats varia segons els dies que s'hi hagin posat. Si heu posat entre 31-60 dies, el comunicat següent serà als 28 dies del dia que s'hagi fet el comunicat; si poseu com a durada estimada més de 61, serà als 35 dies.

8. Quan la incapacitat temporal (IT) sobrepassi els 365 dies, cal tancar la IT o s'ha de mantenir oberta com es fa ara?

La IT s'ha de mantenir oberta i s'ha de tancar amb una resolució de l'INSS. La data de compliment dels 365 dies sortirà en el comunicat anterior a aquesta data.

9. Per als informes que cal escriure a l'ECAP, tenim 4 dies laborals o naturals?

Els informes han de coincidir amb els comunicats de confirmació, amb el segon i després amb els mensuals.

10. Pel que fa als informes que cal fer en el moment de la baixa i després de cada dos comunicats de confirmació, l'aplicació avisarà?

En el moment de la baixa, cal que justifiqueu per què el feu. El primer comunicat és l'únic que no va acompanyat d'un informe; serveix sobretot per ajustar més el diagnòstic, ja que en iniciar la IT acostumen a ser força inespecífics. A partir d'aquest comunicat, tots són mensuals si es varia la durada estimada i tots requereixen informe, amb la qual cosa no creiem que sigui necessària l'alerta.

Cal fer l'informe al curs clínic i només per justificar el motiu pel qual segueix en situació d'IT.
El que cal escriure als comunicats de confirmació són dues frases rellevants que expliquin per què continua de baixa.

11. En el cas que fem una baixa i una alta (perquè és un procés de menys de 5 dies) en el mateix moment i, per exemple, fem l'alta per d'aquí a 4 dies i després resulta que el pacient vol anar a treballar al cap de tres dies, hem d'anul·lar l'alta i fer-ne una de nova?
Quan en una IT molt curta es dóna l'alta en una data i el treballador o treballadora vol tornar abans a la feina perquè ja es troba millor, cal anul·lar l'alta i fer una nova alta amb la data de la visita en què es comprova que la persona ja està bé per incorporar-se a treballar.

12. Respecte al permís de paternitat, no queda clar a partir de quan es pot començar a gaudir

Es pot gaudir des del dia del part o des del dia següent al permís que concedeix l'empresa i fins que acaba el permís de maternitat.
En el cas d'una persona que és autònoma, es pot gaudir només des del dia del part fins que acabi el permís de maternitat.

13. La prestació de risc durant l'embaràs en el cas dels autònoms, qui la paga? Si paga per la cobertura de la contingència professional, se'n fa càrrec la mútua? I si no és així, la paga l'INSS?

Si no paga per tenir coberta la contingència professional, també hi té dret; però ho ha de sol·licitar a l'entitat gestora que està al càrrec de la contingència comuna.

14. Respecte al que es considera o no accident de treball; una imprudència al lloc de treball es considera accident laboral o no? En alguna informació de l'ICAM es diu que ho seria (per excés de confiança), però en alguna altra es diu que no seria accident laboral.

Depèn de si és imprudència temerària o no, les dues acostumen a acabar al jutjat; però les que són per excés de confiança se solen resoldre com a accident laboral i les altres no.

15. Entre les dades modificables dels comunicats de confirmació (nom de l'empresa, etc.) també es pot modificar el tipus de baixa al comunicat de confirmació. Per exemple, si s'ha posat malaltia comuna en lloc d'accident no laboral?

Sí. S'haurà de canviar en lloc d'anul·lar-la i tornar-la a fer, però sembla que no estarà enllestit el dia 1 de desembre de 2015, sinó més endavant.