Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 19 de gener de 2016

Inhibidors de la bomba de protons i risc de malaltia renal crònicaL’ús d’inhibidors de la bomba de protons (IBP) s’associa a un augment del risc de malaltia renal crònica, segons els resultats d’un estudi observacional (JAMA Intern Med 2016; 11 gener).

En alguns estudis s’han descrit casos de nefritis intersticial en pacients tractats amb IBP. A fi d’avaluar si l’exposició a IBP s’associa a malaltia renal crònica, es van analitzar les dades de dos estudis. En el primer, entre 10.482 participants sense malaltia renal, els exposats a IBP tenien més risc de malaltia renal crònica (HR=1,50 en l’anàlisi ajustada). En el segon estudi, una cohort administrativa de més de 248.000 pacients, es van observar resultats similars (HR=1,24). Ateses aquestes troballes, els autors conclouen que caldria avaluar si limitar l’ús d’IBP redueix la incidència de malaltia renal crònica.

Aquest risc s’afegeix als ja descrits dels IBP, com fractures, hipomagnesèmia, infecció per Clostridium difficile i pneumònia, així com la possible interacció amb el clopidogrel. 


Segons l’editorial acompanyant, seria recomanable vigilar la funció renal i les concentracions de magnesi en pacients tractats amb IBP, considerar els antihistamínics H2 com a possibles alternatives en pacients amb factors de risc dels efectes adversos esmentats, i no utilitzar els IBP en cas de símptomes inespecífics d’acidesa (JAMA Intern Med 2016; 11 gener)