Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 5 de gener de 2016

La síndrome de mort arritmica sobtada (SADS)

Resultat d'imatges de La síndrome de mort sobtada arítmica

Quina és la diferència entre sobtada arrítmic Mort Síndrome (SADS) i mort cardíaca sobtada (SCD)?

Mort sobtada cardíaca (SCD) 
Mort sobtada cardíaca és una mort dramàtica i / o espontània que es pensa que és (i en general és) causada per una malaltia cardíaca.
Síndrome de mort arrítmica sobtada (SADS)
En aproximadament 1 de cada 20 casos de mort sobtada cardíaca, sense causa definida de la mort es pot trobar, fins i tot després que el cor ha estat examinat per un patòleg expert cardíac. Això es diu per tant la síndrome de mort arritmica sobtada. En el passat també s'ha anomenat síndrome de la mort sobtada de l'adult o síndrome de mort sobtada, però, ja que afecta els nens també 
s'utilitza ara el terme síndrome de mort arritmica sobtada. Es creu que la mort sobtada (síndrome de mort sobtada del lactant o SMSL) pot ser degut en part a les mateixes causes responsables de la SADS.

Arrítmies sobtades - Què provoca SADS?

Les condicions responsables de SADS causa una aturada cardíaca portant a una "arítmia ventricular '(una alteració en el ritme del cor), tot i que la persona no té la malaltia cardíaca estructural.
Hi ha un grup de malalties rares anomenades canalopaties ions que afecten el funcionament elèctric del cor sense afectar l'estructura del cor. Això vol dir que només poden ser detectats en vida i no en post-mortem. Les Canalopatíes Ion són probablement les responsables de 4 de cada 10 casos de síndrome de mort arritmica sobtada. Hi ha diversos tipus diferents de ions canalopaties incloent el següent:
  • Síndrome de QT llarg (SQTL)
  • Síndrome de Brugada
  • CPVT (taquicàrdia ventricular polimòrfica catecolaminèrgica
  • PCCD (progressiva defecte de conducció cardíaca)
  • FIV (fibril·lació ventricular idiopàtica), i
  • malaltia del canal de sodi.