Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 4 de febrer de 2016

Nous mètodes de valoració de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) , la seva adequació a l'avaluació del menyscabament o detriment i la incapacitat

Resultat d'imatges de mpoc


Els metges que fem avaluació de la Incapacitat Temporal hem de conèixer i manejar eines per fer les nostres valoracions més precises.  De la revista "Medicina y Seguridad del Trabajo" es presenten dos d'aquestes eines: la derivada de la iniciativa GOLD i la desenvolupada a Espanya, la GesEPOC

En aquest document s'explica la seva aplicació i el seu ús a l'avaluació de la incapacitat i qualificació de la MPOC que intenta superar el sistema clàssic basat en un sol paràmetre, el resultat del FEV1 de l'espirometría, amb el desenvolupament de sistemes que valoren diversos paràmetres i que produeixen una qualificació de la gravetat de la MPOC més precís, correcte i que prediu millor el pronòstic. Els principals paràmetres són la utilització dels fenotips, a més dels símptomes, les exacerbaciones i l'espirometría. Apareix el terme BODE.

Aquests sistemes o guies de valoració s'usen fonamentalment en la clínica i en medicina avaluadora i es proposa com a aproximació del mateix a la valoració del menyscabament i les incapacitats permanents contributiva i no contributiva. 
 INFORMACIÓ ANNEXA