Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 19 de febrer de 2016

Nova guia de bioseguretat per a professionals sanitaris

guiabioseg
La Guía de bioseguretat per als professionals sanitaris, editada pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


Una interessant i útil guia aprovada per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 31 d'agost de 2015.

Per als professionals sanitaris dedicats a les labors assistencials el risc d'exposició a sang i altres fluids corporals humans potencialment contaminats per gèrmens patògens segueix sent el més freqüent i el major dels riscos laborals evitables. 


L'objectiu d'aquesta Guia és el d'establir unes directrius de bones pràctiques amb la finalitat de facilitar a treballadors i empresaris el ple compliment de l'objecte de l'Ordre ESS/1451/2013 i protegir als treballadors enfront dels riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics derivats de l'ús de material curt punxant durant el treball.

L'àmbit d'aplicació de la guia afecta, amb independència de la titularitat pública o privada a:

- Tots els treballadors del sector sanitari i hospitalari: Ha d'entendre's inclosos tots els treballadors que realitzin activitats sanitàries o a l'entorn de les mateixes (per exemple, personal de neteja) que puguin implicar la utilització de material curt punxant o amb el risc de ferides, amb independència del lloc de prestació de l'atenció sanitària.

- Tots els centres, establiments i serveis, de l'àmbit sanitari i hospitalari: Ha d'entendre's com a centre, establiment o servei sanitari, qualsevol dependència en la qual es realitzi una activitat sanitària amb el risc de ferides, incloses les activitats sanitàries al domicili del pacient, instal·lacions móvils, vehicles sanitaris, serveis de prevenció propis o aliens amb activitat sanitària, dependències sanitàries en instal·lacions esportives, educatives o culturals, instal·lacions sanitàries d'institucions penitenciàries, militars, ports o aeroports, serveis soci- sanitaris, etc.