Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 22 de febrer de 2016

Recomanacions de les guies clíniques: extrapolables al pacient pluripatològic-polimedicat?


Per Bea Martinez

Geriatra en Hospital Sant Andreu

Gairebé el 40% dels adults majors de 65 anys prenen almenys 5 fàrmacs; el nombre augmenta amb el nombre de malalties cròniques que aquest pateix. Prescrivim basant-nos en guies clíniques a la recerca d’un major benefici per al pacient, però les indicacions farmacològiques es basen normalment en una sola condició clínica, per tant: Podrem assegurar que aquest benefici es mantindrà en presència de pluripatologia i polifarmàcia?
L’article seleccionat, publicat a la revista British Medical Journal, estudia l’associació entre els medicaments recomanats a les guies clíniques i risc de mortalitat en el pacient pluripatològic. Per a això van utilitzar una cohort de 8578 adults majors de 65, dels quals el 36% (3073) superaven els 80 anys. Mitjana de seguiment de 24 mesos. A nivell clínic, presentaven 2 o més de les següents patologies cròniques: fibril·lació auricular (FA), malaltia arterial coronària, malaltia renal crònica, depressió, diabetis, insuficiència cardíaca, hiperlipidèmia, hipertensió i / o malaltia tromboembòlica. Aproximadament la meitat dels participants estaven en tractament simultani amb almenys tres dels següents fàrmacs: beta-bloquejants, calciantagonistes, clopidogrel, metformina, IECAS, ISRS, IRSN, estatines, tiazides i warfarina.
Es va observar que els efectes en la majoria dels fàrmacs cardiovasculars eren superposables al de les guies clíniques, però amb una atenuació del mateix en el cas de la warfarina en pacients amb FA en coexistència amb depressió, hipertensió i dislipèmia. El Clopidogrel no es va associar a una reducció del risc de mort en pacients amb FA o coronariopatia, tampoc el tractament amb metformina en pacients diabètics ni els ISRS-IRNS per la depressió.
Comentari:
Tot i que en aquest estudi s’hagi trobat una associació positiva en la supervivència en els fàrmacs cardiovasculars, deixa oberta una petita ferida que amb el temps pot anar fent-se més profunda, ja que encara queden moltes associacions medicamentoses i clíniques a estudiar .
A més, no només els beneficis dels fàrmacs poden ser incerts dins de la pluripatologia; un gran nombre de medicaments pot reduir l’adherència a un tractament. Per tant queda clar que és necessari trobar estratègies per determinar els efectes farmacològics en condicions de pluripatologia i polifarmàcia en el pacient d’edat avançada per aconseguir una prescripció òptima.
Referència: 
Tinetti ME, McAvay G, Trentalange M, Cohen AB, Allore HG. Association between guideline recommended drugs and death in older adults with multiple chronic conditions: population based cohort study. BMJ 2015;351:h4984