Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 16 de febrer de 2016

ZIKA: Informació d'interès per als professionals


Font Original del COMB

ZIKA: Informació d'interès per als professionals

Preguntes i dubtes

1.- Què és el Zika?

Què en sabem? 
És una malaltia infecciosa, produïda per un virus anomenat Zika, transmesa fonamentalment per vectors (mosquits). El nom Zika fa referència al bosc d'Uganda on es va aïllar el virus a mitjans del segle XX. Va romandre com una fosca i estranya malaltia a l'Àfrica fins a 2007, quan va aparèixer en petites illes del Pacífic sud i ara, el 2015, està afectant nombrosos països d'Amèrica Central i del Sud.


Què en creiem? La majoria de persones infectades desenvoluparan immunitat de llarga durada (probablement de per vida). 
2.- Com es transmet el virus
Què en sabem?
La manera més habitual de contagi és per la picada de mosquits del gènere Aedes aegypti portadors del virus Zika. No es contagia de persona a persona per l'aire, secrecions respiratòries, contacte amb la pell ni es transmet per aliments o begudes.
Els pacients sospitosos o confirmats de Zika no requereixen cap tipus de mesures d'aïllament especial.
Què en creiem? 
Altres espècies d'Aedes, notablement Aedes albopictus (el mosquit tigre) podrien ser vectors d'aquesta malaltia, encara que desconeixem la seva competència en aquesta transmissió.
Excepcionalment podrien donar-se casos de transmissió per sang contaminada (transfusió) o transmissió sexual (semen infectat pel virus).
3.-Quins són els símptomes de la malaltia? 
Què en sabem?
És una malaltia benigna en la pràctica totalitat de casos.
Vuit de cada deu pacients infectats no presenten cap símptoma.
Els pacients simptomàtics tenen febre, erupció de la pell (que és pruriginosa), molèsties oculars (incloent conjuntivitis), mal de cap i dolor en les articulacions de mans i peus fonamentalment.
Dura de 3 a 7 dies i s'autolimita.
Què en creiem?
Podria existir una associació (que ara sembla poc freqüent) de casos de Zika amb trastorns neurològics (síndrome de Guillain-Barre) i especialment amb malformacions fetals en dones embarassades (microcefàlia).
4.-Com es diagnostica el Zika?
Què en sabem?
El quadre clínic és inespecífic i molt similar al del dengue o el Chikungunya.
L'antecedent epidemiològic (¿d'on ve?) En les dues setmanes precedents és molt important (consultar mapes amb les zones de transmissió). El període d'incubació és de 2 a 12 dies.
En els protocols de la DGSalut Publica (annexos) es descriuen les definicions de cas probable i cas confirmat.
Per a la confirmació cal fer una prova PCR-RT (casos aguts: menys de 15 dies de l'inici de símptomes).
En la resta de casos es pot sol·licitar serologia, la interpretació és complexa i que en ocasions requereix proves addicionals de neutralització, donada l'elevada freqüència de reaccions creuades amb altres Flavivirus o amb la vacunació de la febre groga, per exemple.
5.-Quin és el tractament? Hi ha alguna vacuna? 
Què en sabem?
No hi ha tractament específic. Només s'empra tractament simptomàtic (antitèrmics, analgèsics).
No hi ha vacuna, ni tan sols en fases experimentals.
Què en creiem?
Hi ha diferents entitats públiques i privades que estan treballant en una vacuna. És poc probable que, en el millor dels casos, aquesta estigués abansd e 18-24 mesos.
6.-Quina és la relació del virus amb la microcefalia? 
Què en sabem?
Ara per ara, hi ha un augment del nombre de casos de microcefàlia en algunes zones de Brasil on hi ha una extensa epidèmia de Zika. Per tant, podem considerar un augment de l'associació o risc.
Cal considerar doncs que una dona embarassada amb antecedents d'haver patit una possible infecció per virus de Zika s'ha de controlar com un embaràs de risc i seguir els protocols recomanants per la DGSP de la Generalitat.
Què en creiem?
Les dades epidemiològiques son encara confuses i no sabem del cert quants casos de microcefàlia hi ha realment i en quants està implicar el virus Zika. No està demostrat fefaentment que el virus Zika sigui la causa de la microcefàlia, però hi ha diverses dades preliminars (anàlisi postmortem d'alguns casos en els que s'ha aïllat el virus Zika en el cervell dels fetus) i altres estudis que apunten en aquesta direcció. Sembla haver-hi major risc durant el primer trimestre de l'embaràs. No sabem quin es el risc de transmissió el virus de la mare al fetus ni quin percentatge dels fetus infectats desenvoluparan anomalies cerebrals. No es poden descartar encara altres causes potencials de microcefàlia en aquesta situació epidemiològica.
7.-Té alguna relació amb el dengue o febre groga? 
Què en sabem?
Són tots ells virus similars, de la mateixa família (Flavivirus), al costat del virus West Nile. Tots es transmeten per mosquits. Tots produeixen símptomes similars, als quals caldria afegir també els produïts pel Chikungunya.
Què en creiem?
Epidemiològicament s'ha observat una certa successió temporal entre ells, amb epidèmies de dengue, Chikungunya i Zika.
8.-Què es pot fer per minimitzar els riscos? 
Què en sabem?
Reduir al màxim la població de mosquits vectors és la mesura més eficaç actualment (a les zones epidèmiques segur, però també preventivament aquí a Catalunya, especialment de cara a l'estiu). A mig termini, seria ideal intentar obtenir una vacuna segura, eficaç i econòmica. .
A mig termini, seria ideal intentar obtenir una vacuna segura, eficaç i econòmica.
Què en creiem?
Davant d'un possible cas importat, de menys de 15 dies d'evolució, cal recomanar al pacient que eviti en el possible la picada de mosquits durant la seva malaltia (ús de repel·lents, evitar en la mesura possible sortir del domicili).
9.-Es pot viatjar a països afectats?
Què en sabem?
Es pot viatjar sense problemes, amb un consell preventiu previ i emprant correctament les mesures de protecció recomanades (davant del virus Zika i davant d'altres diverses malalties transmissibles).
Es recomana formalment (OMS) que les dones embarassades (clarament el grup de major risc) posposin el viatge a zones de transmissió del Zika fins després del part.
Què en creiem?
Les recomanacions actuals s'aniran ajustant i modificant en cada moment. Cal consultar als Serveis d'Atenció al Viatger internacional.
10.-Hi ha risc d’introducció del Zika a Catalunya? 
Què en sabem?
És possible teòricament la transmissió local del Zika. Probablement un cas autòcton es pot contagiar per la picada d'un mosquit tigre "local" que ha pogut picar aquí abans a un cas importat en les primeres fases de malaltia (2-3 dies) quan hi ha virèmia elevada. El mosquit, en picar, xucla sang infectada i en picar de nou pot inocular el virus al potencial "cas autòcton". És improbable, però no impossible, que això passi.
Què en creiem?
A Catalunya veurem més casos importats. Persones que tornen de les zones amb alta transmissió, que han viatjat per visitar amics i familiars, per treball o turisme. Aquests casos augmentessin. A partir d'aquí, no pot descartar que aparegui un "cas autòcton": una malaltia per virus Zika en un ciutadà que no hagi viatjat a zones de risc.
És altament improbable, per diverses raons, que aquesta situació anecdòtica d'origen a un gran nombre de casos aquí. Per això, les dones embarassades han de seguir a Catalunya els controls habituals, sense alarmar-se.
Diversos anys de dengue i Chikungunya, amb milions de casos a tot el món i desenes de casos importats a Catalunya no han condicionat l'aparició de casos autòctons. 
11.- És una malaltia de declaració obligatòria (MDO)?
No en aquest moment.
Es recomana la seva notificació (cas probable o cas confirmat) als Serveis de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (consultar protocol adjunt), que després de valorar el cas s'indicarà com remetre les mostres biològiques per al diagnòstic al Laboratori de Referència (Hospital Clínic) i realitzarà la investigació epidemiològica complementària.
 
12.- Què suposa el fet que la malaltia per virus Zika sigui declarada per l'OMS com una "Emergència de Salut Pública d'Interès Internacional"
És un pas més en l'aplicació del Reglament Sanitari Internacional actualment vigent.
Aquesta decisió la pren la Direcció General de l'OMS després d'una valoració per un Comitè d'Emergència, i faculta l'OMS per a emetre recomanacions al respecte de les millors mesures de prevenció i control a emprar en les zones epidèmiques, indicacions de possibles restriccions de viatges , ús de fons per afrontar la situació, etc. No suposa en si mateixa cap alarma especial per als països en què no existeix la malaltia. Pretén evitar l'ús de mesures o recomanacions unilaterals, no basades en evidències científiques (encara que no sempre ho aconsegueix). 

13.- Quin es el risc de transmissió del virus Zika per via sexual?
Què en sabem?
Sabem que aquesta via de contagi és possible, encara que probablement és molt menys freqüent que la transmissió per vectors. S'ha demostrat la presència del virus Zika al semen de pacients que han patit la infecció, fins i tot setmanes després de la mateixa. No sabem quin és aquest risc de transmissióper via sexual, que sembla més probable d'home a dona o d'home a home que no pas de dona a home 
Què en creiem?
Amb la informació actual, és recomanable que les persones que han patit una infecció per virus Zika (i possiblement aquells que retornen de zones epidèmiques) facin servir mètodes de protecció (preservatius, que també redueixen el risc d'altres malalties de transmissió sexual) o abstinència en les seves relacions sexuals, especialment si la parella és una dona en edat fèrtil o està embarassada.
14.Que podria pasar en el decurs dels propers Jocs Olimpics, a Rio de Janeiro, aquest estiu? 
Què en sabem?

Els esdeveniments de masses suposen sempre un risc de transmissió de malalties infeccioses i el desplaçament (especialment la tornada) de milers de persones d'arreu del món, suposa l'augment de les possibilitats d'importació de microorganismes. Juliol i agost a Brasil són una època de menor activitat dels mosquits, però tot i amb això, les temperatures poden ser prou altes. El Govern de Brasil i el COI estan seguint l'evolució de la situació i fent esforços per eliminar els vectors transmissors.
Què en creiem? 
És possible que la situació epidemiològica estigui quelcom més controlada en unes setmanes, però això no es pot assegurar. Caldrà avaluar el risc existent en el moment de prendre una decisió definitiva, individual o col·lectivament, que pot afectar a espectadors, periodistes i esportistes, i que per tant, s'haurà de valorar molt acuradament.