Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 10 de març de 2016

Noves recomanacions per al tractament de la malaltia tromboembòlica

 

S'acaba de publicar una actualització de la guia de tractament anticoagulant de la malaltia tromboembòlica realitzada pel CHEST (Antithrombotic Therapy for VTE Disease. CHEST Guideline and Expert Panel Report).

Es tracta d'una guia realitzada seguint criteris explícits de MBE i amb les seves recomanacions basades en el sistema GRADE (Recomanació Forta (Grau 1) i Recomanació Feble (Grau 2) basades en estudis de qualitat alta (Grau A), moderada (Grau B) i baixa (Grau C).


En l'actual publicació s'actualitzen les recomanacions en els 12 temes revisats en les anteriors guies, i s'inclouen 3 temes nous.

A continuació resumim aquelles noves recomanacions relacionades amb l'Atenció Primària

1.- En pacients amb TVP de la cama o TEP sense càncer, es recomana anticoagular durant els 3 primers mesos, recomanem dabigatran, rivaroxaban, apixaban o edoxaban enfront d'antagonista vitamina K (Grau 2B).

2.- En pacients amb TVP de la cama o TEP amb càncer, es recomana anticoagular durant els 3 primers mesos, recomanem tractament amb HBPM enfront d'antagonistes vitamina K o nous anticoagulants (Grau 2C).

3.- En pacients que reben tractament anticoagulant durant mes de 3 mesos no és necessari canviar el tractament (Grau 2C).

4.- En pacients amb un primer episodi de TVP proximal o TEP, sense antecedents quirúrgics, amb baix o moderat risc de sagnat es recomana l'anticoagulació indefinida (Grau 2B), en cas d'alt risc de sagnat es recomana 3 mesos d'anticoagulació (Grau 1B).

5.- En pacients amb TVP o TEP, sense antecedents quirúrgics, que hagin de suspendre l'anticoagulació i no tinguin contraindicacions per l'AAS, hauran de rebre tractament amb AAS. (Grau 2B).

6.- En pacients amb TVP aguda no es recomana l'ús de mitjes de compressió de manera rutinària, per a prevenir la síndrome post trombòtic (Grau 2B).

7.- En pacients amb TVP i amb baix risc de TEP es recomana tractament en domicili o alta precoç, si les circumstàncies familiars ho permeten. (Grau2B).

8.- En pacients anticoagulats amb antagonistes de la vitamina K (INR en rang) o amb dabigatran, rivaroxaban, apixaban o edoxaban (amb compliment terapèutic) i que presenten un malaltia tromboembòlica recurrent es recomana canviar a HBPM almenys temporalment (Grau 2C).

9.- En pacients anticoagulats amb HBPM ( amb compliment terapèutic) i que presenten un malaltia tromboembòlica recurrent es recomana augmentar la dosi d'HBPM entre un 25%