Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 4 d’abril de 2016

Alteracions per medicaments d´ús reumatològic i fertilitat
- Cap estudi ha demostrat en homes que els AINES, corticoides o antiTNF alterin la seva fertilitat.


- Produeixen alteracions d'esperma en homes la colchicina, salazopyrina i ciclofosfamida. EVITAR si volen tenir nens

- Les malalties reumatològiques no afecten a la fertilitat EXCEPTE el sindrome antifosfolipid en dones