Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 6 d’abril de 2016

ITB: una prova amb una especificitat i sensibilitat molt bona!

  • ITB < 0,9 és diagnòstic d'EAP, amb una especificitat del 79-95% i una sensibilitat del 96-100%.
  • >  de 20 mmHg de diferència entre les pressions de tots dos braços indica estenosis en el costat de menor pressió.

INFORMACIÓ ANNEXA