Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 1 d’abril de 2016

Quant ha de durar el tractament antiagregant plaquetari doble després d’un infart?


Darrer Butlletí de la Comissió Farmaco terapèutica que tracta el tema de:

Març 2016
Després d’un episodi de cardiopatia isquèmica i de la col·locació d’un stent, es prescriu tractament antiagregant plaquetari (AAP) doble (2AAP), generalment amb àcid acetilsalicílic (AAS) i una tienopiridina (clopidogrel).

El tractament 2AAP redueix el risc de trombosi però a canvi d’augmentar el d’hemorràgia greu o 
mortal. El risc de trombosi és relativament elevat al principi, i disminueix amb el temps. Per aquest motiu, malgrat els seus riscos el tractament 2AAP està justificat en les primeres setmanes o mesos, però no ha de ser indefinit.

En aquest número examinem els avantatges i inconvenients d’allargar el tractament 2AAP, i 
procurem definir quina ha de ser la seva durada òptima.