Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 1 d’abril de 2016

Quant ha de durar el tractament antiagregant plaquetari doble després d’un infart?


Darrer Butlletí de la Comissió Farmaco terapèutica que tracta el tema de:

Març 2016
Després d’un episodi de cardiopatia isquèmica i de la col·locació d’un stent, es prescriu tractament antiagregant plaquetari (AAP) doble (2AAP), generalment amb àcid acetilsalicílic (AAS) i una tienopiridina (clopidogrel).

El tractament 2AAP redueix el risc de trombosi però a canvi d’augmentar el d’hemorràgia greu o 
mortal. El risc de trombosi és relativament elevat al principi, i disminueix amb el temps. Per aquest motiu, malgrat els seus riscos el tractament 2AAP està justificat en les primeres setmanes o mesos, però no ha de ser indefinit.

En aquest número examinem els avantatges i inconvenients d’allargar el tractament 2AAP, i 
procurem definir quina ha de ser la seva durada òptima.