Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 3 de maig de 2016

Arribarem aviat a l'angioplàstia " preventiva "?

American College of Cardiology

ACTC mostran una significativa estenosi asociada amb una alta puntuació en un biomarcador de 46 anys d´edat amb múltiples factors de risc cardiometabòlic. 

CCTA Showing Significant CAD Associated With High Biomarker Score in a 46-Year-Old Male With Multiple Cardiometabolic Risk Factors