Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 3 de maig de 2016

Arribarem aviat a l'angioplàstia " preventiva "?

American College of Cardiology

ACTC mostran una significativa estenosi asociada amb una alta puntuació en un biomarcador de 46 anys d´edat amb múltiples factors de risc cardiometabòlic. 

CCTA Showing Significant CAD Associated With High Biomarker Score in a 46-Year-Old Male With Multiple Cardiometabolic Risk Factors