Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 9 de maig de 2016

Conceptes importants de les anèmies!

Resultat d'imatges de anemias

Idees Clau de les anèmies

1.- No tota anèmia es tracta amb ferro. Fer això amb totes les anèmies constitueix un greu error. S'ha d'estudiar la cinètica del ferro primer.

2.- En tota anèmia: estudiar el turn-over (cinètica o recanvi) del ferro. Demanarem: ferro sèric, transferrina, ferritina, reticulòcits.

3.- El primer pas per al diagnòstic diferencial d'anèmia és conèixer si és hipo hiperregenerativa. I això ho sabem pel recompte reticulocitàri.

4 En anèmia ferropènica inexplicable, púrpura trombocitopènica idiopàa i dèficit de vitamina B12, l'H. pylori ha de ser buscat i erradicat.

5.- Si el nombre de reticulòcits està disminuit en el context d'una anèmia, significa que hi ha una medul·la hiporregenerativa. Aquesta no està responent.

6.- L'anèmia amb elevat nivell de reticulòcits suggereix immediatament com a primer diagnòstic un procés hemolitico.

7.- Un adult major amb anèmia macrocítica, té sindrome mielodisplàsic fins que no demostrem el contrari

8.- Pacients major de 50 anys amb anèmia, han de ser estudiats per descartar un Càncer de Còlon.