Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 13 de juny de 2016

Compromís com a metge de família


 

El Grup d'Ètica de la CAMFiC ha iniciat l'elaboració d'un document on explica breument quins són els valors amb què volem orientar la nostra pràctica quotidiana. Amb el "Compromís del metge de família" es vol explicitar als ciutadans el nostre compromís professional amb tots i cadascun d'ells.

Un compromís que:


1.- ens identifica com a col·lectiu,
2.- ens fa més propers, més humans,
3.- ens motiva, ens dóna moral, ens obliga.

Per tant jo m'adhereixo a aquests valors i els comparteixo en aquest Blog i ho aplicaré a la meva consulta. 


M’adhereixo als valors definits per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària que m’encoratgen a fer de metge de familia amb ...


DEDICACIÓ ...fent de l'atenció a la seva salut el centre del meu interès professional
 

RESPECTE ...respectant la seva dignitat, el seu dret a decidir, la seva intimitat i guardant secret de la informació que conec de la seva persona

PROXIMITAT ...tractant-lo amb calidesa, estimació i cortesia, procurant comprendre les seves emocions i mantenir la serenitat en els moments difícils

LLEIALTAT ....donant-li informació clara i sincera dels seus problemes de salut, les opcions, riscos i beneficis previsibles i el meu consell, atenent les seves necessitats i creences

PRUDÈNCIA ...no actuant sense informació adequada, ni recomanant accions poc provades, d'utilitat o seguretat dubtoses o que aportin més risc que benefici

EQUITAT ...tractant tothom amb el mateix interès i fent bon ús dels recursos de què disposo pel conjunt dels ciutadans
 

HONRADESA ...fent de l'atenció a la seva salut el centre del meu interès professional

Compromís - CAMFiC