Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 17 de juny de 2016

Tumor fantasma o tumor evanescent del pulmó

Aquest fals tumor pulmonar segueix com és lògic les lleis de l'asimetria vigent en l'hidrotrax de la ICC, és a dir, és més freqüent en el costat dret que en l'esquerre i mes en la cissura transversa que en l'obliqua.
`
La morfologia és en general circular, ovoidea, el·líptica o fusiforme i quant al seu nombre poden ser únics (la majoria) o múltiples, però normalment no més de tres.


Un fet capìtal en la seva evolució clínica i molt útil per al diagnòstic és la celeritat amb que la imatge radiològica adquireix les seves dimensions finals. Gairebé es pot dir que el sol fet de tenir en compte aquest temp evolutiu fa poc plausible les altres possibilitats diagnòstiques diferencials com són l'infart pulmonar, la pneumònia rodona, la tuberculosi pulmonar, les neoplàsies, les atelectasies del lòbul mitjà, els quists pulmonars congènits o parasitaris i els aneurismes arteriovenosos pulmonars.


Un punt important a recordar és que la primera malaltia a descartar en el diagnòstic diferencial, tant per la seva freqüència com per la seva major gravetat, és el carcinoma pulmonar.