Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 4 de juliol de 2016

Eficàcia comparativa dels inhibidors de la bomba de protons

Resultat d'imatges de INHIBIDORES BOMBA PROTONES


En el darrer número del butlletí canadenc Therapeutics Initiative es revisen els resultats de dues revisions sistemàtiques, a fi de comparar l’eficàcia i la toxicitat de sis diferents IBP per al tractament del reflux gastroesofàgic simptomàtic o de l’úlcera pèptica.


Es van incloure 63 assaigs clínics (38 en pacients amb malaltia per reflux gastroesofàgic simptomàtic i 25 en pacients amb úlcera pèptica). L’elevat risc de biaix de selecció, disseny i publicació dels assaigs podrien explicar les petites diferències en les mesures dels resultats. Tot i que els efectes adversos van ser infranotificats i que no hi ha assaigs clínics comparatius a llarg termini entre diferents IBP dissenyats per avaluar els efectes adversos, els estudis observacionals suggereixen que el seu ús prolongat s'associa a efectes adversos greus. 
Es conclou que no hi ha proves convincents procedents d’assaigs clínics que un IBP sigui preferible a un altre per al tractament d’aquestes malalties. No obstant, el cost pot variar entre ells.