Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 27 de setembre de 2016

Bloquejadors beta-adrenèrgics i mortalitat després d’un infart de miocardi

Resultat d'imatges de atencio

L’ús precoç d’un bloquejador beta-adrenèrgic després d’un infart de miocardi s’associa a una reducció de la mortalitat als 30 dies en pacients sense insuficiència cardíaca, però el seu ús continuat un any després no millora la supervivència als cinc anys, segons els resultats d’un estudi observacional (BMJ 2016;354:i4801).

En un estudi de cohorts prospectiu es van seguir gairebé 2.700 pacients que havien presentat un infart de miocardi sense insuficiència cardíaca o disfunció ventricular. Es van comparar els pacients no tractats amb bloquejadors beta-adrenèrgics amb els tractats de manera precoç (durant les 48 h de l’ingrés), els que els prenien a l’alta i els que encara els prenien al cap d’un any.

La mortalitat als 30 dies entre els tractats de manera precoç amb bloquejadors beta-adrenèrgics després d’un infart va ser menor (2,3%) que entre els no tractats (8,6%). La mortalitat a l’any, en canvi, no va ser estadísticament menor entre els tractats (3,4%) en comparació dels no tractats (7,8%). L’ús continuat a l’any no va millorar la supervivència als 5 anys.

Segons els autors, aquestes troballes suggereixen que l’efecte beneficiós del tractament amb bloquejadors beta-adrenèrgics després d’un infart de miocardi en pacients sense insuficiència cardíaca es redueix amb el temps, i qüestionen la utilitat del seu ús continuat
.