Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 8 de setembre de 2016

Efectes adversos de la Ressonància Magnètica durant la gestació

Resultat d'imatges de resonancia y embarazo


L'exposició a una ressonància magnètica (RMN) durant el primer trimestre de l'embaràs no s’associa a un augment del risc d'efectes adversos per al fetus o en la primera infància, segons un estudi retrospectiu (JAMA 2016;316:952-61). 
La RMN amb gadolini, en canvi, en qualsevol moment durant l'embaràs pot augmentar el risc d'algunes malalties reumàtiques, inflamatòries o cutànies infiltrants i de mort fetal o neonatal. 

A partir de bases de dades de salut canadenques, es van estudiar més d’1,4 milions de parts entre 2003 i 2015. D’aquests, 1.700 embarassos havien estat exposats a la RM durant el primer trimestre, i 400 van ser exposats a la RMN amb gadolini en qualsevol moment. 


En comparació de les gestacions no exposades, la pràctica d’una RMN durant el primer trimestre no va augmentar el risc de cinc resultats avaluats des del naixement fins als 4 anys d’edat, com mort fetal o neonatal, anomalies congènites, neoplàsies, pèrdua de visió i pèrdua de l'audició. 

No obstant, la RMN amb gadolini es va associar a un augment del 36% d’alteracions reumàtiques, inflamatòries, o cutànies infiltrants durant els 4 anys, i també a un augment de gairebé quatre vegades del risc de mort fetal o neonatal (encara que només hi van haver set esdeveniments).