Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 15 de novembre de 2016

Classificació i normes d´ús dels corticoides tòpics segons potència

Resultat d'imatges de GRUP DERMATOLOGIA CAMFIC

Resultat d'imatges de GRUP DERMATOLOGIA CAMFIC


Normes d´ús dels corticoides tòpics

 En general, abans d’iniciar un tractament amb corticoide cal descartar infecció cutània.

 S’han d’emprar corticoides de baixa potència en nens, cara, parpelles, plecs i dermatosis extenses o amb solució de continuïtat.

 S’han d’emprar corticoides de potència mitjana en adolescents i gent gran.

 S’ha de reservar l’ús de corticoides potents per a dermatosis a palmells i plantes i per a lesions liquenificades.

 S’ha de restringir l’ús dels corticoides potents i de la cura oclusiva a períodes curts de temps.

 En general, no tractarem amb corticoides potents dermatosis que ocupin més del 10% de la superfície corporal total.

 No s’ha d’utilitzar la cura oclusiva en nens ni ancians.

 No s’han d’aplicar corticoides d’elevada potència en dermatosis extenses, exsudatives o fissurades.

 No s’han d’aplicar corticoides al voltant de ferides o úlceres.

 Quan la dermatosi hagi millorat, cal substituir el corticoide prescrit per un altre de menor potència o per crema hidratant.

 L’aplicació del corticoide tòpic després del bany o de l’ús d’emol·lient a la pell pot augmentar fins tres o quatre cops la seva potència.

 En teràpies llargues podem utilitzar una pauta intermitent:  una o dues aplicacions del corticoide a la setmana, o  tractament diari durant dues setmanes, seguit d’una setmana de descans.

 No s’han d’aplicar corticoides:
      durant més de 4 setmanes seguides.
      ni més de 40-50 g de corticoide potent cada setmana.
      ni més de 90-100 g setmanals de corticoide de potència moderada.
      si no hi ha millora després de 4 setmanes de tractament, hem d’assajar un altre tipus de teràpia.

 S’han de controlar periòdicament les dermatosis cròniques i intercalar períodes de descans per evitar els efectes secundaris i la taquifilàxia.

 S’ha d’informar el pacient que els tractaments tòpics també són fàrmacs i detallar-li bé la pauta de tractament concreta (quantitat a aplicar en cada lesió, forma d’aplicació, nombre d’aplicacions al dia, durada del tractament), fins i tot per escrit.

 No s’han d’utilitzar corticoides en acne ni rosàc