Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 10 de novembre de 2016

Comprimits de placebo, útils en la lumbàlgia crònica
 Resultat d'imatges de lumbalgia crónica


Comprimits de placebo, útils en la lumbàlgia crònica.  Reducció del dolor i millora la incapacitat.

L'objectiu d'aquest assaig clínic era investigar si es poden emprar de manera ètica els efectes del placebo a pacients amb lumbàlgia crònica, mitjançant l'addició de placebo al tractament habitual (TH) durant 3 setmanes.
.
La intensitat del dolor va ser avaluada amb tres escales numèriques de 0 a 10 punts sobre el dolor més intens, el dolor menys intens i el dolor habitual, i amb una variable composta de les tres, la puntuació total de dolor, que va ser la variable principal. Una altra variable principal va ser la disfunció relacionada amb la lumbàlgia, amb el Qüestionari d'Incapacitat de Roland-Morris.

En un seguiment exploratori, els participants de grup de tractament habitual (TH) van rebre comprimits de placebo per a tres setmanes més.

Es va aleatoritzar a 97 pacients adults amb lumbàlgia persistent de més de 3 mesos de durada, diagnosticada per un especialista certificat. Van completar l'assaig 83 pacients.

En comparació del TH, el PA va donar lloc a una major reducció del dolor en cadascuna de les tres escales, i en la puntuació total (p menor 0,001), amb una magnitud de l'efecte de moderada a gran. La reducció del dolor en les escales va ser d'1,5 punts (IC 95 %, 1,0 - 2,0) amb PA, i de 0,2 (IC 95 %, de -20,3 a 0,8) en el grup TH.

El tractament amb PA també va reduir la puntuació en l'escala d'incapacitat (p menor a 0,001), amb una important magnitud de l'efecte.

La millorança de la puntuació d'incapacitat va ser de 2,9 (IC 95 %, 1,7 - 4,0) en el grup PA, comparat amb 0,0 (IC 95 %, de -21,1 a 1,2) en el grup TH. Després de passar a PA, el grup de TH va mostrar reduccions significatives tant del dolor [1,5 ( IC 95 %, 0,8 - 2,3)] com de la incapacitat [3,4 (IC 95 %, 2,2 - 4,5)].
.
Segons els autors, aquests resultats indiquen que els comprimits de placebo i en un context positiu poden ser útils per a la lumbàlgia crònica.