Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 30 de novembre de 2016

L'anisakis i les seves malalties com a malaltia professional

Resultat d'imatges de anisakis y cocinero 

RESUM

Les malalties per anisakis i la seva consideració com a malaltia professional, ve subjecta a la pròpia definició del que es considera així en la nostra norma legal, és a dir que sigui una malaltia contraiguda com a conseqüència del treball, en les activitats que es descriuen en el quadre de malalties professionals i per l'acció de l'agent o les seves substàncies que es recullen en l'annex I de l'actual quadre. 

A més perquè s'admeti com a malaltia professional devem tenir un diagnòstic ferm (enquadrat en el quadre de malaltia professional), un agent causal (recollit en el llistat) i una exposició a l'anisakis desenvolupada en l'exercici del treball (activitats recollides en el llistat). 

El llistat o quadre de malaltia professional és un sistema tancat per a agents causals i malalties causades, i l'adscripció no és fàcil. La parasitació tindria cabuda en el grup de malalties per agents biològics, l'al·lèrgia podria discutir-se la seva adscripció però sol recollir-se també en aquest grup, l'asma ho recolliríem en el grup de malalties respiratòries (causades per inhalació diu el text legal) i les manifestacions dèrmiques en el grup de les malalties professionals de la pell. 

L'exposició laboral a l'anisakis, és necessària i imprescindible perquè el procés sigui qualificat de malaltia professional, però aquesta exposició no sempre estarà ben delimitada, i no obstant això ha d'estar provada. Pot haver existit una sensibilització fora del treball i una aparició o desenvolupament de la malaltia per reiterada exposició o contacte amb l'anisakis en el treball el que dificultarà la seva qualificació ocupacional.