Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 6 d’abril de 2017

Maneig dels pacients amb diabetis i malaltia renal crònica estadi 3b o major (Filtrat Glomerular < 45 mL)


Resultat d'imatges de ok

Control d'una situació molt freqüent a la pràctica clínica assistencial

Guia de pràctica clínica sobre el maneig dels pacients amb diabetis i malaltia renal crònica estadi 3B o més alt (Filtrat glomerular estimat < 45 mL / min /1,73 m2)

La European Renal Best Practice (ERBP) publica aquesta guia sobre el maneig dels pacients  amb diabetis i MRC estadi 3b o major, que facilita als clínics la presa de decisions sobre la selecció del tractament renal substitutiu en pacients amb diabetis i malaltia renal crònica terminal, el control glicèmic en pacients amb diabetis i malaltia renal crònica estadi 3b o major i el maneig del risc cardiovascular en pacients amb diabetis i malaltia renal crònica estadi 3b o major. El present document suposa l'adaptació al castellà de la guia ERBP.

Deixo les dues imatges més interessants per la pràctica clínicaI aquesta darrera diapostiva facilitada aquesta setmana a la 

#SEDiab17