Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 28 de juny de 2017

Pregabalina en ciàtica aguda i crònica: no millor que placebo
En un assaig clínic aleatori i a doble cec en 209 pacients que va avaluar la pregabalina en el tractament de la ciàtica aguda i crònica durant 8 setmanes, la pregabalina no va superar al placebo en l'alleugeriment del dolor ni en altres paràmetres clínics, mentre que es va associar a una major incidència d'efectes adversos.