Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 26 de novembre de 2008

L´assaig SEARCH amb Estatines. Dubtes....???

A la conferència de l'American Heart Association es van presentar els resultats, encara no publicats, de l'assaig SEARCH.

Es tracta de l'assaig clínic més gran dut a terme amb l'objectiu de conèixer l'eficàcia i seguretat d'una baixada intensiva dels nivells de colesterol en prevenció secundària en pacients amb cardiopatia isquèmica.

L'assaig va reclutar 12.064 pacients amb infart de miocardi (IM), aleatorizats en un disseny factorial 2 × 2 i seguits durant una mitjana de 6,7 anys.

Es va comparar l'impacte d'una baixada intensiva de lípids amb simvastatina 80 mg/dia versus la teràpia estàndard amb simvastatina 20 mg/dia.

Addicionalment, es va valorar si la suplementació amb 2 mg d'àcid fòlic +1 mg vit B12 diaris té un efecte protector en aquests pacients. Ja que alguns estudis previs mostren certa relació entre nivells alts d'homocisteína en sang i risc de sofrir un IM, és possible que la reducció que provoquen l'àcid fòlic i la vitamina B12 en els nivells d'homocisteína es comporti com a factor protector.

El grup que prenia 80 mg va aconseguir una baixada mitja de LDL-colesterol de 14 mg/decilitre més que amb la dosi estàndard de 20 mg.

Aquesta reducció addicional de LDL-colesterol no es va traduir en una reducció estadísticament significativa del risc d'esdeveniments cardiovasculars majors (24,5% vs 25,7%; HR 0.86, IC95% 0.68-1,09), mortalitat per qualsevol causa (16,0% vs 16,1%), mortalitat cardíaca (7,4% vs 7,3%) o ACV (4,2% vs 4,6%).

La suplementación amb àcid fòlic + vit B12, per la seva part, tampoc no va mostrar cap benefici en la prevenció secundària d'esdeveniments vasculars, malgrat disminuir un 28% els nivells basals d'homocisteína.

Es pot destacar que 3 pacients (0,05%) en el grup de simvastatina 20 mg van desenvolupar miopatia davant 53 (0,88%) en el grup que prenia simvastatina 80 mg.Això suposa un increment del risc relatiu de 1667%, i un NNH (nombre necessari de pacients a tractar per produir un dany) de 122.
A més, 7 persones van desenvolupar rabdomiolisis en el grup que prenia 80 mg davant cap en el grup de 20 mg