Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 21 de novembre de 2008

Qué fariem amb 1,6 milions d´euros?


L'extracte de Ginkgo biloba (EGB) s'utilitza pels seus efectes sobre la memòria, encara que la falta d'evidència suficient ha motivat que es classifiqui com medicament d'utilitat terapèutica baixa. Ara l'assaig clínic aleatorizado (Ginkgo Evaluation of Memory study) publicat en JAMA conclou que, per reduir la demència o la malaltia d'Alzheimer, l'EGB no és més efectiu que un placebo.

Font: "Hemos leido..."

En l'assaig es van incloure 3.069 pacients grans de 75 anys sense demència o amb deteriorament cognitiu lleu als que se'ls va administrar EGB 120 mg dues vegades al dia (N=1.545) o placebo (la resta). El seguiment mig va ser de 6.1 anys. L'administració d'EGB se'n va realitzar amb una formulació EGb 761 (la de major ús en EE.UU) i que coincideix amb la finançada a Espanya (Tanakene).

Els resultats no mostren diferències significatives ni per a la incidència de demència per qualsevol causa (HR 1.12 IC95% 0.94-1.33; p=0.21), la demència per malaltia d'Alzheimer (HRHR 1.13 IC95% 0.85-1.50; p=0.39). Conclouen que, partint dels resultats, no s'hauria de recomanar el seu ús per prevenir la demència.

En EE.UU. s'estima una despesa anual en EGB d'aproximadament 100 milions de dòlars.

En la nostra Comunitat es van consumir més de 350.000 envasos (1,6 milions d'euros) l'any 2007.

Coincidim amb el comentari de
Journal Watch
1.16 IC95% 0.97-1.39; p=0.11) o la progressió a demència en el subgrup de pacients amb deteriorament cognitiu lleu. (, s'hauria de donar un millor ús a tots aquests diners.

Més informació: http://www.hemosleido.es/?p=463