Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 17 de novembre de 2008

Screeenig Neo. de Colon. Revisions de les darreres recomanacions


Font: Azprensa.com
El càncer de còlon és un dels tumors més freqüents al nostre país.L'US Task Force en les seves recomanacions de 2002 recomanava el screenig poblacional de les persones de >=50 anys mitjançant la detecció de sang amagada, sigmoidoscopia o colonoscopia. En aquest treball es revisen els aspectes problemàtics de la recomanació anterior.

Existeixen dos grans grups de mètodes de screeenig del càncer de còlon: la detecció de sang o ADN suggestiu de provenir d'una lesió neoplásica als fems o la revisió visual del còlon.

En el primer grup s'ha demostrat que la detecció biennal de sang oculta (SOH) en excrements amb l'Hemoccult II s'associa a una reducció de la mortalitat per càncer de còlon d'un 15%. En els últims anys s'han introduït nous tests de detecció de SOH. Els membres de l'USTF que han demostrat una sensibilitat similar a l'Hemoccult II sense minva important de l'especificitat podrien substituir aquest sense problemes. Quant als tests de detecció de l'ADN es disposa de pocs estudis duts a terme en població general i a més van aconseguir una versió anterior de la prova que està actualment al mercat, per la qual cosa no la recomanen com a mètode de screenig.

Quant a l'eficàcia de la sigmoidoscopia i de la colonoscopia, no es disposa d'estudis d'intervenció ben dissenyats que l'hagin demostrat, però sí d'estudis observacionals en els quals l'addició d'aquesta tècnica a la detecció de SOH va augmentar el nombre de lesions detectades. Quant a la fibrocolonoscopia, és el mètode més sensible i específic, encara que és més car i s'associa a una major taxa de complicacions.

Finalment, malgrat que la colonografía sembla una tècnica prometedora, la seva sensibilitat és inferior a la de la colonoscopia i existeixen incerteses importants sobre l'efecte que poden tenir la radiació necessària per dur-la a terme i la detecció de lesions extracolónicas que poden ser tant positius com a negatius. A més, han dut a terme un model de decisió del que es dedueix que les estratègies que serien acceptables inclourien la detecció de SOH anual, la sigmoidoscopia cada 5 anys amb SOH cada 3 anys i la colonoscopia cada 10 anys. El screeenig s'hauria de detenir com a norma general als 75 anys (encara que podria ser acceptable en funció del risc individual en alguns casos) i totalment als 85 anys.

Més informació: http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=39173