Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 16 de desembre de 2008

Ovariectomía profilàctica bilateral durant una histerectomia: una pràctica controvertida

Racó de revisions i guies
Ovariectomía profilàctica bilateral durant una histerectomia: una pràctica controvertida.
Els resultats d'una revisió Cochrane recent suggereixen que és necessària més investigació d'alta qualitat metodològica per justificar una intervenció que no se sap encara si és perjudicial o beneficiosa.

Segons aquesta revisió sistemàtica de la Col·laboració Cochrane, la decisió d'efectuar una ovariectomía profilàctica quan es realitza una histerectomia, no es fonamenta en evidència d'alta qualitat metodològica.
Es basa més en l'opinió o decisió del cirurgià o en la sol·licitud de la dona que en una certesa científica concloent.
El terme ovariectomía profilàctica (OP) implica que els ovaris són normals quan es realitza la seva escissió quirúrgica, la qual es du a terme de cara a possibles beneficis en el futur.
L'OP es realitza en el 50-60%-60 de les pacients a qui se'ls efectua una histerectomia als 40 o més anys d'edat.
Xifres conservadores suggereixen que anualment unes 300.000 dones són sotmeses a OP.
Els criteris predominants assenyalen que l'ovariectomía profilàctica en pacients amb baix risc de càncer ovàric ha de ser evitada per sota dels 40 anys, efectuada de forma rutinària a partir dels 50 anys i individualitzada en l'interval.Tanmateix, existeixen alguns riscs associats a l'OP.
S'ha informat que les dones a qui se'ls han extret els ovaris tenen un major el risc de malaltia cardiovascular. A més, recents estudis suggereixen que la resecció dels ovaris abans de la menopausa podria estar associada a un augment del risc de la malaltia de Parkinson i demència en períodes tardans de la vida.

En la revisió es va identificar només un assaig controlat amb 362 dones. Aquest va comparar un grup al que se li va realitzar una histerectomia més l'OP contra un altre grup a què se li va realitzar la histerectomia sense l'OP. Encara que aquest assaig va mostrar un efecte lleument positiu en el benestar psicològic quan es va realitzar l'OP, la seva qualitat metodològica és baixa i no justifica la realització de tan elevat nombre d'ovariectomías profilàctiques que es realitzen a la pràctica clínica actual.

Segons els autors d'aquesta revisió, el resultat més important de la mateixa és prendre consciència que s'ha de qüestionar per què s'està realitzant amb tanta freqüència aquest procediment. I en comprovar que l'evidència per justificar-ho és inexistent, s'han d'impulsar els corresponents estudis per resoldre la incertesa.

Artícle original: Orozco Leonardo J, Salazar Arturo, Clarke Jane, Tristan Mario. Histerectomía versus histerectomía más ovariectomía para mujeres premenopáusicas (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.)