Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 7 de gener de 2009

Les Fluoroquinolones no són més eficaços que els macrólids i els beta-lactàmics a la Pneumònia Adquirida a la Comunitat (PAC)

Les Fluoroquinolones no són més eficaços que els macrólidos i els beta-lactàmics a la Pneumònia Adquirida a la Comunitat (PAC).

Per investigar si l'ús de fluoroquinolones s'associa amb millors resultats clínics en comparació amb l'ús dels macrólids i beta lactàmics entre els adults amb pneumònia, investigadors grecs a Atenes van realitzar una revisió sistemàtica dels assaigs publicats que comparaven les fluoroquinolones (levofloxacina, moxifloxacina , gemifloxacina) amb macrólids o beta, o ambdues.

Es va realitzar una metaanàlisi de 23 assaigs clínics amb els resultats de mortalitat, l'èxit del tractament i els resultats adversos.

Van trobar que no hi havia cap diferència en la mortalitat entre els pacients que van rebre les fluoroquinolones o la comparació d'antibiòtics.

La pneumònia es va resoldre en un major nombre de pacients que van rebre fluoroquinolones en la intenció de tractar la població (OR 1,17), població clínicament avaluable (OR 1,26) i avaluar a la població microbiològicament (OR 1,67).

Les fluoroquinolones són més eficaços que una combinació de beta i macrólidos (OR 1,39).

També van ser més eficaços per als pacients amb pneumònia greu (OR 1,84), els que van precisar ingrés a l'hospital (OR = 1,30) i els que van requerir teràpia intravenosa (OR = 1,44). ).

Les fluoroquinolones van ser més efectives que els macrólids i en beta, assaigs oberts (OR = 1,35) però no en els assaigs cecs aleatoris controlats (OR = 1,13).

Els investigadors van concloure: "Les fluoroquinolonas s'associen a un major èxit de tractament per les formes greus de pneumònia, però, un benefici en la mortalitat no va ser evident.

És necessari un assaig controlat aleatoritzat, que inclogui pacients amb pneumònia greu amb o sense bacterièmia ".

Només eficaç en assaigs oberts, per tant, la conclusió dels investigadors és discutible, i per l'atenció primària això no és una raó per ampliar la prescripció de les fluoroquinolonas.

Per l´article resumit: resum.

CMAJ 2 de desembre de 2008; 179 (12). doi: 10.1503/cmaj.080358. © 2008 Canadian Medical Association

Fluoroquinolones per al tractament de la pneumònia adquirida a la comunitat: una metaanàlisi d'assaigs controlats aleatoris. Konstantinos Vardakas Z., MD, Ilias I. Siempos, MD, Alexandros Grammatik, MD, Zoe Athanassa, MD, Ioanna p. Korbila, MD i Matthew E. Falagas, MD DSC