Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 28 de gener de 2009

Múltiples dosis diàries d'insulina és millor que la bomba de perfusió d'insulinaPer a comparar la teràpia amb insulina en pacients diabètics tipus 1 bé tractats controlats amb qualsevol infusió contínua d'insulina subcutània (CSII) utilitzant lispro o múltiples injeccions diària d'insulina (MDI) amb glargina una vegada al dia i lispro amb els menjars, investigadors a Filadelfia, PA, EE.UU. van monitorar 16 pacients amb diabetis tipus 1 mitjançant un sistema de sensors de monitoratge continu de glucosa durant 3 dies per comparar el nombre, la durada, el moment i la gravetat dels episodis hipoglucémics i hiperglucemiant.Es van adonar enpacients tractats amb CSII que hi havia més episodis hipoglucémics i d'hiperglucèmia que amb MDI.L'exposició Glucèmica més de 150 mg / dl va ser similar entre els dos grups.El manteniment de l'euglicemia, segons el determinat per la quantitat mitjana de temps dedicat a la glucosa en el rang de 80-140 mg / dl va ser significativament marginalment millor per a l'inhalador per a que el grup CSII.Encara que en el grup CSII hi havia un nombre significativament major d'episodis hipoglucémics per sota de 60 mg / dl, la durada mitjana de la hipoglucèmia no va ser significativament diferent per als dos grups.

També similars percentatges d'hipoglucèmia nocturna.

No es van comunicar esdeveniments adversos greus durant tota la durada de l'estudi.Els investigadors van concloure: "Els pacients diabètics tipus 1 ben controlats amb MDI tenen menys excursions hipoglucémiques i hiperglucemiants que els pacients tractats amb CSII. "

La perspectiva del pacient també és important tenint en compte l'important component psicosocial de la teràpia amb insulina.Per al resum complet, faci click aquí.

http://www3.interscience.wiley.com/journal/121510120/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

International Journal of Clinical Practice 11 Nov. 2008 Volume 62 Issue 12, Pages 1858 -1863 © 2008 Blackwell Publishing Ltd