Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 11 de febrer de 2009

Les estatines tenen clar paper en la prevenció primària d'esdeveniments i en la mortalitat per malalties cardiovasculars


Aquest estudi va tenir com objectivo avaluar l'eficàcia de les estatines en la prevenció primària d'esdeveniments cardiovasculars.

Els investigadors del Canadà van realitzar recerques exhaustives de 10 bases de dades electròniques des de l'inici fins a maig 2008.

Van incloure assaigs aleatoris d'almenys 12 mesos de durada predominantment en prevenció primària.

Després que van realitzar metanálisis d'efectes aleatoris i metaanàlisi de regressió, es va calcular la mida òptima de la informació i es va dur a terme una associació mixta d'anàlisi de comparació de tractament. Van ser inclosos 20 assaigs clínics aleatoris.

Es van agrupar 19 assaigs (n =63899) per a la mortalitat per totes les causes i es va trobar un risc relatiu (RR) de 0,93. Divuit assaigs (n =59469) van avaluar la mort cardiovascular (RR: 0,89). Disset assaigs (n =53371) van trobar un RR de 0,85 per als principals esdeveniments cardiovasculars, i 17 assaigs (n =52976) van avaluar infarts de miocardi (RR: 0,77).

La incidència de càncer no va ser elevada en 10 assaigs (n =45469) (RR: 1,02), ni la rabdomiolisis (RR: 0,97).

Els investigadors van concloure: "Les estatines tenen un paper en la prevenció primària de les malalties cardiovasculars i en la mortalitat per esdeveniments majors".

És encoratjador veure el benefici i la seguretat de la prevenció primària. Tanmateix, la magnitud del benefici és encara dependent del risc d'ECV.

 
Per al resum complert, faci click aquí.

J Am Coll Cardiol 25 Novembre 2008 Vol 52 Issue 22 Pp 1769- 1781 © 2008 by the American College of Cardiology