Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 8 d’abril de 2009

Actualització de la guia pel Tractament de la Insuficiència Cardíaca


Actualització de la guia pel Tractament de la Insuficiència Cardíaca
Font: "Hemos leido..."

Els Farmaceutics de grup valencià "'Hemos leido..." ens faciliten els canvis, petits però importants, a la nova guia del maneig de la Insuficiència Cardíaca de l'ACC/AHA (Col·legi Americà de Cardio-Associació Americana del Cor) per al maneig de la insuficiència cardíaca (IC) en adults, i s'observen diversos canvis en les recomanacions de tractament respecte a les anteriors de 2005:

1.) Per a pacients amb insuficiència cardíaca simptomàtica i fracció d'ejecció disminuïda es recomana la combinació d'hidralizina i nitrats per millorar els resultats en pacients afro-americans amb símptomes moderat-severs en tractament òptim amb IECA, betablocadors i diürètics (Recomanació Classe I, nivell evidència B).

Aquesta nova recomanació es recolza en l'assaig A-HeFT publicat el 2004, on 1050 pacients afroamericans amb IC classe III i IV es van assignar a rebre placebo o hidralazina+dinitrato d'isosorbide a dosi fixa afegida al seu tractament habitual per a IC (el 88% dels pacients estava sent tractat amb diürètics, un 69% amb IECA i un 74% amb betablocadors).

L'estudi, que va finalitzar anticipadament, va mostrar una reducció de la mortalitat significativa (6.2% vs. 10.2% p=0.02), va reduir el risc d'hospitalització per IC i va millorar la qualitat de vida.


2.- Es recomana tractar els pacients amb fibril·lació auricular i insuficiència cardíaca amb una estratègia de manteniment del ritme sinusal o amb una estratègia de control de la freqüència cardíaca (Classe IIa, nivell d'evidència A), ja que no hi ha evidència de superioritat d'una sobre cap altra, com es desprèn de l'estudi AF-CHF.
3.- La resta de recomanacions continuant vigent.
4.- Es continua preferint els IECA als ARA2 en la insuficiència cardíaca simptomàtica i FE disminuïda, llevat de casos d'intolerància als IECA