Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 7 d’abril de 2009

Tromboembolisme venós. El seu maneig en la pràctica general


Tromboembolisme venós. El seu maneig en la pràctica general

En l'edició de gener- febrer de l'Australian Family Physician hi ha una revisió clínica titulada: Tromboembolisme venós i el seu maneig en la pràctica general per Nicola H Chapman, Timothy Brighton, Mark F Harris, Gideon A Caplan, Jeffrey Braithwaite, Beng H Chong que comença:

"El 2008 es va estimar que 15.000 - 23.000 australians van tenir tromboembolisme venós (Vte), que inclou trombosi venosa profunda (TVP) i embolisme pulmonar ( EP).
Estudis retrospectius reportar taxes de mortalitat de TeV de 5 - 23%, encara que en els pacients simptomàtics amb una adequada anticoagulació, la mortalitat és del 1-2%.
"El diagnòstic, tractament i maneig profilàctic del tromboembollismo venós és cada vegada de més responsabilitat del metge general.
Hi ha tractaments eficaços, així com guies per al maneig de pacients hospitalitzats. No obstant això, s'ha fet molt poca recerca en l'aplicació d'estratègies de maneig de pacients basades en la comunitat.
Revisió completa, faci click aquí.
Australian Family Physician 38 (1 / 2) :36-40 © 2009 to the Royal Australian College of General Practitioners