Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 4 de maig de 2009
Nota Informativa dels medicaments no substituïbles per altres medicaments amb el mateix principi actiu sense l´autorització expressa del metge prescriptor.

Existeixen medicaments que, amb l'objectiu de la protecció de la salut dels pacients, s'han d'exceptuar de les regles generals de possible substitució pel farmacèutic i no podran per tant substituir-se en l'acte de dispensació sense l'autorització expressa del metge prescriptor.

Aquests medicaments són:
Els medicaments biològics (insulines, hemoderivados, vacunes, medicaments biotecnológicos).

Els medicaments que continguin algun dels principis actius considerats d'estret marge terapèutic, excepte quan s'administrin per via intravenosa: acenocumarol, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, fenitoina, levotiroxina, liti, metildigoxina, tacrolimus, teofilina i warfarina.

Els medicaments que continguin principis actius subjectes a especial control mèdic o aquells que requereixin mesures específiques de seguiment per motius de seguretat:

derivats de vitamina A (isotretinoína, acitretina) d'administració sistèmica, àcid acetohidroxámico, talidomida, clozapina, pergolida, cabergolina, vigabatrina i sertindol.

Els medicaments per a l'aparell respiratori administrats per via inhalatoria.

El llistat exhaustiu de medicaments no substituïbles per un altre amb igual principi actiu es manté permanentment actualitzat a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, http://www.agemed.es/, en un llistat específic.