Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 11 de maig de 2009

Punta al llapis.Tractaments nous pel còlic nefrític

RODA CONTÍNUA DE FORMACIÓ I CONSENS
Per Mència Benítez
EAP Gòtic. ICS. Barcelona.

Nota: Adaptació del treball presentat al curs de doctorat “Introducció a la Medicina Basada en l’Evidència”. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, i Medicina Preventiva. Departament de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona.


Idees Clau:

"Resolució del cas"

"En general, es tractava d’un assaig clínic amb una validesa interna acceptable, que incloïa pacients molt similars al meu i, per tant, amb moltes possibilitats per poder extrapolar aquestes dades.
Els resultats obtinguts demostraven que amb la utilització de tamsulosina en el curs d’un còlic nefrític s’augmentaven les probabilitats d’expulsió del càlcul, però no proporcionaven millor efecte analgèsic que l’ús d’AINE sols.

La relació de risc-benefici entre els efectes beneficiosos i els efectes secundaris es decantava clarament a favor del tractament.

Per tant, amb aquests resultats, podríem aconsellar el nostre pacient prendre tamsulosina juntament amb els AINE, per facilitar l’expulsió del càlcul, en comptes d’AINE sols.

Tot i així, seria desitjable poder comptar amb més assaigs clínics amb una major grandària mostral que corroboressin aquesta indicació.ANNALS DE MEDICINA: VOLUM 92, NÚMERO 2, ABRIL / MAIG / JUNY 2009


Article complert