Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 26 de juny de 2009

Els Exercicis Orofaríngeos poden ser una opció efectiva de tractament per a la síndrome moderada d'apnea obstructiva de la son

L'objectiu d'aquest estudi realitzat per investigadors del Brasil va ser determinar l'impacte dels exercicis orofaringeos en pacients amb síndrome d'apnea obstructiva de la son (OSAS en anglès).

Trenta i un (31) pacients amb OSAS moderat van ser assignats a l'atzar a 30 minuts diaris per tres mesos de teràpia simulada (n =15, el control) o un conjunt d'exercicis orofaríngeos (n =16), consistent en exercicis de la llengua, paladar tou, i paret lateral faríngia.

Es van realitzar a l´inici i al final de l'estudi mesures antropomètriques, freqüència dels roncs (rang 0-4), intensitat (1-3), els qüestionaris d'Epworth somnolència diürna (0-24) qualitat de la son de Pittsburgh (0-21) i la polisomnografía total.

Cap canvi significatiu no es va produir en el grup control en totes les variables.
En contrast, els pacients assignats a l'atzar a exercicis orofaríngeos van tenir una disminució significativa en la circumferència del coll (39.6 v 38.5 cm), freqüència dels roncs (4 v 3), intensitat dels roncs (3 v 1), somnolència diürna (14 v 8), puntuació de la qualitat del son ( 10,2 v 6,9), i la gravetat OSAS (índex d'apnea-hipopnea, 22.4 v 13.7 esdeveniments / h).

Els canvis en la circumferència del coll amb una correlació significativa inversa amb els canvis a l'índex d'apnea-hipopnea (r =0,59).
Conclusions:
Els exercicis orofaríngeos redueixen significativament la severitat i els símptomes OSAS i representa un tractament prometedor per a OSAS moderat.


Per al resum complet, faci click aquí.

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine published online 20 February 2009 Vol 179 Pp 962-966 (doi: 10.1164/rccm.200806-981OC) © 2009 American Thoracic

Efectes dels Exercicis Orofaríngeos en pacients amb moderada Síndrome d'Apnea Obstructiva de la Son. Kátia C. Guimarães, Luciano F. Drager, Pedro R. Genta, Bianca F. Marcondes i Geraldo Lorenzi- Filho.