Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 19 de juny de 2009

Estat actual de les proves de detecció ràpida de l´HIVEn els darrers anys, s'han comercialitzat diferents proves de detecció ràpida del virus de la immunodeficiència humana (el VIH) que, d'una forma senzilla, faciliten els resultats en 10-15 minuts, en comparació amb les proves diagnòstiques convencionals, que s'obtenen en hores o dies.A Espanya, a començaments de 2008, es comercialitzen sis proves ràpides del VIH (Abbott Determine HIV-1/2, Immunocomb II HIV 1 & 2 Bispot, Core HIV 1 & 2, MiraCare Rapid HIV Antibodi Test, Insti HIV 1/2 i OraQuick Advance rapid HIV 1/2).El seu preu unitari és entre 3 i 18 euros. En general, requereixen com mostra sang, sèrum o plasma, excepte un que utilitza també fluid oral.El principal objectiu d'aquest estudi ha estat descriure les indicacions de la prova de detecció ràpida del VIH.

Els objectius específics han estat, en primer lloc, descriure experiències prèvies de l'ús de la prova de detecció ràpida i, en segon lloc, valorar l'aplicabilitat d'aquesta prova el nostre context.Conclusions principals:


  • No s'han identificat guies de pràctica clínica/recomanacions sobre l'ús de la prova de detecció ràpida de la infecció del VIH de bona qualitat metodològica.

  • Els resultats de la revisió suggereixen que la prova de detecció ràpida del VIH podria ser útil en programes d'accés directe a poblacions amb risc d'infecció pel VIH i que habitualment no són usuaris de l'atenció mèdica convencional.

  • En centres sanitaris i hospitalaris s'hauria de valorar la seva utilització segons les característiques de la població atesa i la urgència en disposar dels resultats serològics utilitzant les proves convencionals.

  • Actualment, s'està aplicant la prova ràpida del VIH en programes específics.

  • Així doncs, en cas d'instaurar un programa de detecció ràpida del VIH en el nostre context, es recomana seleccionar la població diana, establir un control de qualitat intern i extern, establir la coordinació amb un laboratori de referència, ensinistrar adequadament als professionals, facilitar consell específic als pacients, assegurar la confidencialitat de les dades i del consentiment informat i, finalment, monitoritzar i avaluar el programa.

Més informació: Document complert


web de l'AATRM http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/Du8/index.html i al portal AUnETS/ISCIII http://aunets.isciii.es/


Font: Agència dAvaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM)