Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 16 de juliol de 2009

Recomanacions clíniques de bona pràctica per al tractament de la depressió en la infància i l'adolescència

Resum de les Recomanacions:

Cheung i col. han reunit les recomanacions clíniques de bona pràctica per al tractament de la depressió en la infància i l'adolescència internacionalment acceptades:

1-És imprescindible una avaluació minuciosa davant tota sospita d'un quadre depressiu en un menor.

2-Si es confirma el diagnòstic, tant els pacients com els pares necessitaran: informació positiva sobre la malaltia, suport emocional i una exposició clara de les opcions terapèutiques que existeixen.

3-Cal determinar el risc de suïcidi que pogués haver.

4-En el cas d'una depressió lleu o moderada, es començarà el tractament amb teràpia cognitivoconductual (TCC).

5-Si no hi ha resposta terapèutica o la depressió és greu, es combinarà la TCC amb farmacoteràpia.

6-El antidepressiu d'elecció és la fluoxetina (tant la FDA i el NICE com l'Agència Europea del Medicamento recomanen aquest principi actiu per ser el que millors resultats d'eficàcia i seguretat ha obtingut en assaigs clínics controlats). La sertralina i el citalopram es consideren de segona elecció.

-La tècnica de tractament és com segueix: es comença amb 5.-10. mg / dia de fluoxetina, administrada en l'esmorzar o el dinar, i es va augmentant en la mateixa proporció cada 2 setmanes fins a trobar la dosi de resposta del pacient, excepte si es presenten efectes adversos que aconsellin la retirada del fàrmac.

-La FDA suggereix una revisió clínica setmanal del mateix, almenys durant les 4 primeres setmanes de tractament antidepressiu.

-Establir un procediment d'intervenció immediata si sorgeix ideació autolítiques.
Més informació i el document complert: