Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 15 de juliol de 2009

Recomanacions per a la prevenció d´endocarditis: a qui, quan i com?


Endocarditis infecciosa
(EI) és una infecció endovascular poc freqüent però de gran gravetat, el pronòstic ha millorat pels avenços en el diagnòstic i tractament, però continua presentant una gran importància la prevenció de la infecció, encara que en l'actualitat encara persisteixen molts interrogants sobre la manera de realitzar-la.
.
Les primeres recomanacions ja tenem més de 50 anys i han sofert transformacions en funció del temps, però potser els canvis més importants es produeixen en els darrers documents emesos.
.
En l'actualitat existeixen algunes discrepàncies entre les recomanacions de les Societats Científiques amb rellevància en el nostre medi (americana, europea i espanyola), la qual cosa és fàcil de comprendre si tenim en compte que no hi ha una evidència científica consolidada en molts aspectes de la seva implementació.
.
En aquest document revisarem les principals qüestions relacionades amb la profilaxi de l'EI: a qui, quan i com ha de realitzar-se.
 

També pot interessar: