Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 12 d’agost de 2009

Miopatia per estatines. Necessitem més estudis!


Per determinar si el dolor muscular per l'ús d'estatines reflecteix el dany muscular, investigadors Suïssos a Berna van obtenir mostres de biòpsies del múscul de 83 pacients, 44 dels quals amb diagnòstic clínic de miopatia associat a l'ús d'estatina, 29 estaven prenent estatines i 15 havien interromput la teràpia amb estatina abans de la biòpsia (mínima durada de la interrupció 3 setmanes).

També es van incloure 19 pacients que estaven prenent estatines i no van tenir miopatia, i 20 pacients els qui mai no havia pres estatinas i no tenia miopatia. Els músculs van ser classificats com a dany si el 2% o més de les fibres musculars en una mostra de la biòpsia mostraven dany. Amb reacció en cadena de la polimerasa, es van avaluar els nivells d'expressió de gens potencialment relacionats amb les lesions del miocit.

Resultats:
El
dany muscular va ser observat en 25 (de 44) pacients amb miopatia i en 1 pacient sense miopatia. Sol 1 pacient amb dany estructural va tenir un nivell de creatina fosfoquinasa que estava elevat en més de1959 U/L (1 per sobre del límit normal). L'expressió dels receptors 3 de ryanodina va ser significativament regulada en biòpsia de pacients amb evidència de dan estructural.

Conclusions:
La miopatia persistent en pacients que prenen
estatina reflecteix el dany estructural muscular. La falta de nivells elevats de creatina fosfoquinasa no exclou lesions estructurals del múscul. Fins i tot la regulació de l'expressió dels receptors 3 de ryanodina és suggestiva de fuga de calci intracel·lular.

Donada la freqüència de miopatia amb estatines, necessitem saber a llarg termini les seqüeles d'aquest dany muscular.

Article complert : aquí.

July 7, 2009; 181 (1-2). doi:10.1503/cmaj.081785. © 2009
Canadian Medical Association or its licensors

Associació entre estatina asociada a miopatía i dany muscular . Markus G. Mohaupt, MD, Richard H. Karas, MD PhD, Eduard B. Babiychuk, PhD et al.
.
.