Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 30 de setembre de 2009

És eficaç el cribratge del Càncer d'ovari en dones postmenopàusiques?


Edició de juny de la Journal of Family Practice.
Revisió clínica per Andrew M. Kaunitz, MD de l'Escola de Medicina de la Universitat de Florida, Jacksonville.


..

Resum
Els resultats d'un estudi al Regne Unit indiquen que el cribratge de Ca d'ovari és eficaç en dones de 50 a 74 anys d'edat.

D'altra banda, els resultats d'un estudi, en un grup semblant de dones postmenopàusiques, finançat per l'Institut Nacional de Càncer dels Estats Units, suggereixen que això no és eficaç.

Els estudis revisats són l'estudi de col • laboració de detecció del Càncer d'ovari del Regne Unit i els resultats de la 4 ª ronda de l'estudi PCLO dels EUA.

Els dos grans assaigs van trobar diferents nivells d'eficàcia per al cribratge del càncer d'ovari en la població general postmenopàusica

Els resultats de l'estudi del Regne Unit suggereixen que l'avaluació del CA 125, seguit per ultrasonografia trnasvaginal (sigles en inglésTVS) selectivament, pot detectar les primeres etapes del càncer amb acceptable Valor Predictiu Positiu (VPP).

Conclusions
La revisió conclou: "¿Què significa l'evidència per a la pràctica?
"Fins que no tinguem més dades sobre el valor del cribratge del càncer d'ovari en dones postmenopàusiques, hem de seguir la pràctica actual de la detecció del càncer d'ovari només simptomàtic o d' molt alt risc per a les dones "

Per a la revisió completa, feu clic click aquí.
The Journal of Family Practice

The Journal of Family Practice June 2009 Vol 21, No 06 © 2009