Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 1 de setembre de 2009

La càpsula endoscòpica té una baixa sensibilitat a la detecció d'adenomes colònicsLa càpsula endoscòpica té una baixa sensibilitat a la detecció d'adenomes colònics.


La Càpsula endoscòpica es tracta d´un un endoscopi equipat amb una càmera de vídeo per a explorar el còlon.

Aquest estudi preten comparar la càpsula endoscòpica amb la colonoscòpia òptica per a la detecció de pòlips colorectals i càncer.

Mètodes
Estudi prospectiu, multicèntric, comparant la càpsula endoscòpica amb la colonoscòpia òptica (l'estàndard per a la comparació) en una cohort de pacients amb diagnòstic o sospita de malaltia del còlon per a la detecció de pòlips colorectals o càncer.

Els Pacients van ser sotmesos a una preparació adaptada de còlon, i la neteja de còlon es va qualificar de deficient a excel.lent.

Es calcula la sensibilitat i l'especificitat de la càpsula endoscòpica dels pòlips, els adenomes avançats, i el càncer.

Resultats
Un total de 328 pacients (edat mitjana, 58,6 anys) van ser inclosos en l'estudi. La càpsula s'excreta a les 10 hores després de l´ingesta.

La sensibilitat i especificitat de la càpsula endoscòpica per a la detecció de pòlips que eren de 6 mm o més grans van ser de 64% (95% interval de confiança [IC], 59-72) i el 84% (95% CI, 81 a 87), respectivament, i per a la detecció d'adenomes avançats, la sensibilitat i l'especificitat van ser de 73% (95% CI, 61-83) i el 79% (95% CI, 77-81), respectivament.

Dels 19 càncers detectats mitjançant colonoscòpia, 14 van ser detectats per la càpsula endoscòpica (sensibilitat, 74%, 95% CI, 52-88).

Per a totes les lesions, la sensibilitat de la càpsula endoscòpica va ser major en els pacients amb la neteja de còlon bona o excel lent que en els de la neteja de còlon regular o dolenta. De lleu a moderada van ser els esdeveniments adversos que van ser informats en 26 pacients (7,9%) i eren en la seva majoria relacionats amb la preparació del còlon.


Conclusions
L´utilització de la càpsula endoscòpica del còlon permet la visualització de la mucosa del còlon en la majoria dels pacients, però la seva sensibilitat per detectar lesions del còlon és baixa en comparació amb l'ús de la colonoscòpia òptica.


Més informació:
New England Journal of Medicine, 16 juliol 2009