Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 1 de setembre de 2009

Els programes de screening augmentarien el sobrediagnòstic de càncer de mama que no requereixen tractamentRevisió sistemàtica: Els programes de screening augmentarien el sobrediagnòstic de càncer de mama que no requereixen tractament.

L'augment a l´incidència de càncer de mama està estretament relacionat amb la introducció de la seva detecció, però aquest increment no és compensat per una disminució en la incidència de càncer de mama en dones prèviament controlades.

Resultats :

El sobrediagnòstic es va estimar en un 52% (95% interval de confiança del 46% a 58%).

Les dades dels països participants van mostrar un descens a l´incidència en les dones que superaven el límit d'edat per al cribratge, però la reducció va ser petita i l'estimació de sobrediagnòstic es va veure compensada en aquesta revisió.

Només un de cada tres casos de càncer de mama detectat en una població que ofereix aquest programes organitzats de detecció és diagnosticat.

Més informació:
British Medical Journal, 09 Juliol 2009