Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 9 d’octubre de 2009

Maneig de la Demència a l´AP.


La demència és una patologia que genera gran discapacitat i dependència.No només afecta el pacient sinó també els familiars, comportant un cost social i sanitari molt elevat.

El seu caràcter crònic i l'abordatge terapèutic que inclou la detecció, el tractament i el seguiment, li fa ser una patologia molt present en l'àmbit de l'Atenció Primària (AP).

L'aparició en l'última dècada de fàrmacs específics per al tractament farmacològic de la malaltia d'Alzheimer (EA), així coml'interès soci-sanitari que suscita el coneixement i maneig de les demències, ha ocasionat un canvi en el tractament d'aquests pacients.

En el moment actual, No existeix un tractament farmacològic per a la demència que sigui curatiu, per la qual cosa la malaltia s'ha d'abordar de forma multidisciplinària, incloent tractaments no farmacològics i atenció a l'assistent del pacient.

En el tractament del deteriorament cognitiu, els IACE són els fàrmacs més estudiats. L'evidència disponible en l'EA lleu a moderada indica que retarden lleument (almenys 6 mesos) el progrés de la malaltia i que la seva utilització ha de ser reavaluada en funció de la resposta i dels efectes adversos.

La Memantina s'ha de reservar per al'EA en fases moderadament greu i greu.

Encara que el tractament d'elecció dels trastorns conductuals el constitueixen els neurolépticos, la seva eficàcia és reduïda i els seus efectes adversos importants.

Es tindrà en compte que tant neurolépticos típics com d'atípics tenen problemes de seguretat i només s'utilitzaran el temps precís fins a controlar els símptomes.

L'objectiu final del tractament de la demència ha d'anar orientat amillorar la qualitat de vida dels pacients i dels seus assistents. En aquest sentit s'hauria de donar major formació als professionals d'Atenció Primària, així com dotar de més recursos soci-sanitaris que recolzin aquest objectiu.
Aquells professionals que esten interesats en aprofundir més sobre aquest tema, els suggereixo que realitzin una lectura a aquest resum:Font:
Boletín Editorial de les Àreas 1,2, 3, 5 i 7 de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud.
.
,