Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 9 d’octubre de 2009

Protocol Ictus Transitori. L’atenció al malalt amb Atac Isquèmic Transitori (AIT) a CatalunyaProtocol Ictus Transitori. L’atenció al malalt amb Atac Isquèmic Transitori (AIT) a Catalunya

Es presenta el model d’atenció al malalt amb Ictus transitori d’acord amb el coneixement i l’evidència científica disponible en l’actualitat.

En aquest document es defineixen les pautes d’actuació davant de l’ictus transitori que depenen de dues variables fonamentals:
  • (1) el temps transcorregut des de l’ictus transitori,

  • (2) l’estat cognitiu, funcional i mèdic previs.
Si l’estat cognitiu, mèdic i funcional previs del pacient són favorables i el pacient contacta amb el sistema sanitari de seguida, es considera que l’ictus transitori és una urgència i, per tant, s’ha d’atendre als serveis d’urgències dels hospitals.

Si el pacient contacta amb retard o bé l’estat previ no és favorable aquest protocol, planteja altres alternatives, com els circuits preferent i ordinari, tot i que sempre serà el criteri clínic del professional que avalua el cas en primera instància, el que indicarà la prioritat de l’atenció.