Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 1 d’octubre de 2009

Situació Epidemiològica i Clínica actual de la Grip A

La Conselleria de Salut d´Andalucia ha fet un document actualitzat de "Preparación y Respuesta ante la pandemia de gripe", Versió 10, on explica de forma molt clara, el canvi de situació epidemiològica i clínica actual i la necessitat d´aplicar noves mesures!.


Conceptes Claus:

1.- El 25 d'abril de 2009 l'OMS va qualificar el brot de virus de la grip AH1N1, notificat en Mèxic i Estats Units, com a Emergència de Salut Pública internacional.

2.- 11 de juny: la OMS va elevar el nivell d'alerta al màxim nivell, Fase 6, per l'existència de transmissió comunitària sostinguda en diversos països.

4.- La situació epidemiològica que s'està produint al nostre país confirma la circulació del nou virus de la grip A/H1N1v en la comunitat, sent dominant entre els virus gripals.

5.- L'experiència de la malaltia en els països de l'hemisferi Sud i a Europa mostra que la majoria dels casos presenten una simptomatologia lleu i són joves menors de 30 anys, com en la grip estacional, amb una limitada presentació de la malaltia en majors de 64 anys.

6.- L'experiència ja ha mostrat que al voltant del 98% dels casos no requereixen hospitalització.

7.- La letalitat és similar o inferior a la grip estacional depenent dels països.

8.- Els esforços s'han de centrar principalment en la mitigació de l'impacte sanitari i social del virus mitjançant l'atenció apropiada als malalts al seu domicili o en centres sanitaris, i l'esforç ja no té que ser la de controlar la transmissió de la malaltia.

9.- És per tot això, a la llum de l'experiència i de la situació epidemiològica actual, es fa aconsellable modificar substancialment les actuacions sanitàries a realitzar a partir d'ara.

10.- Aquest document, per tant, cal considerar-ho nou en la seva totalitat.

11.- Cal assenyalar que aquest document s'adapta a l'actuació del Sistema Sanitari de Andalusia els protocols del Ministeri de Sanitat i Política Social aprovats per la Comissió de Salut Pública, altres documents de grups d'experts i altres organismes (ECDC).

Més coses importants!:

1.- La notificació dels casos, es reservarà per als casos que presentin hospitalització.

2.-Definició de cas: No és obligatori que hi hagi febre.
La presència de febre, febrícula, malestar, cefalees, miàlgies i un dels següents: tos, mal de gola o dispnea, definiran el cas de grip.

3.- Maneig del pacient cas:
El maneig del pacient dependrà del seu estat clínic. Si requereix cures en règim d'hospitalització o pot ser tractat al seu domicili, segons el parer del facultatiu que l'atengui, encara que l'experiència ha mostrat que al voltant del 98% dels casos no requereixen hospitalització.

No serà necessari establir identificació, seguiment ni, en general, administració de profilaxi als contactes dels casos detectats encara que, no obstant això, l'administració d'antivirals ha de ser una decisió preventiva o terapèutica que ha d'anar associada al corresponent judici clínic i valoració de la situació del risc.

Més informació: Document


.