Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 16 de novembre de 2009

Actualitzacions sobre el tractament de l´hipotiroidisme

 
RESUM
S’ha demostrat que entre un 40 i un 48 % dels pacients amb hipotiroïdisme estan insuficientment
o excessivament tractats.
.
 
Un monitoratge clínic i de laboratori acurat permet ajustar el tractament en aquests pacients.
.
 
Cal prendre la levotiroxina sola, separada dels àpats i vigilar possibles interaccions amb altres fàrmacs.
.
 
No se’n recomana l’ús rutinari en l’hipotiroïdisme subclínic.
.
 
És recomanable mantenir el pacient amb la mateixa formulació per evitar diferències en la seva resposta degudes a diferències en la biodisponibilitat entre les diverses marques.
.
 
Cal recordar que la levotiroxina té un temps de semivida de set dies, per la qual cosa el malalt pot trigar una setmana o més a començar a sentir-se millor i poden passar uns quants mesos fins que desapareguin els símptomes d’hipotiroïdisme després de la correcció bioquímica.
.
 
En individus per sota dels 60 anys, es recomana l’inici del tractament substitutori a dosis completes.
.
 
En pacients ancians o amb malaltia isquèmica, cal iniciar el tractament amb dosis més baixes i progressives.
.
 
No és recomanable mantenir les concentracions de TSH excessivament baixes en pacients majors de 60 anys.
.
 
Tampoc no és aconsellable el tractament combinat de l’hipotiroïdisme amb triiodotironina i levotiroxina.
.
En determinats pacients, com les embarassades, es requereix el consell expert de l’especialista per fer-ne la supervisió i el seguiment.Document